• dobra polisa
 • |
 • 50-473 Wrocław • ul. Alpejska 2
 • |
 • 55-100 Trzebnica • ul. Wrocławska 10E
 • |
Dobra polisa - warto mieć dobrą polisę

warto mieć dobrą polisę

napisz lub zadzwoń

Ubezpieczenia finansowe

Dzisiaj udzielenie gwarancji: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, długu celnego w postaci opłaty gotówką można zaliczyć do przeszłości. Załatwisz to w przysłowiowy jeden dzień otwierając polisę generalną, którą uruchamiasz tylko na czas swoich zobowiązań finansowych nie angażując własnych dużych pieniędzy.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność za wyrządzone szkody to najszybciej rozwijające się ubezpieczenie w ostatnich latach. Są one obowiązkowe dla części zawodów ok 30 . Dobrowolnie zabezpieczamy się coraz częściej w przypadkach wykonywanych usług na rzecz klienta, jak też w związku z wykonywanym zawodem, czy czynności życia prywatnego.

Napisz lub zadzwoń

 • dobra polisa
 • |
 • 50-473 Wrocław • ul. Alpejska 2
 • |
 • 55-100 Trzebnica • ul. Wrocławska 10E
 • |